ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları
 


    
    
   

  

    
             

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRAACAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ

1

UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACATI 

1-2 Adet 5X6 Biyometrik Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı
3-Harç ve Defter Bedeli Makbuzu

PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 Dakika

2

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAT

1-2 Adet 5X6 Biyometrik Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı
3-Harç ve Defter Bedeli Makbuzu

PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 Dakika

3

SÜRÜCÜ BELGESİ

1-Şahsın bizzat müracaatı gerekmektedir.
2-Şoförler ve Otomobilciler federasyonundan alınan dosya,
3-Sağlık raporunun aslı 
4-Sabıka kaydının aslı 
5-Diplomanın veya Öğrenim belgesinin sürücü kursundan onaylı örneği
6-Motorlu taşıt sürücü sertifikasının aslı
7-3 adet fotoğraf
8-Nufüs cüzdanını aslı ve fotokopisi
9-Motorlu Taşıt Sürücüleri kursuna müracaat formu
10-Motorlu Taşıt Sürücü belgesi müracaat formu
11-Maliye veznesinden sınıfına göre harç makbuzu
12-Kan grubu belgesi ( Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
13-a-A1,A2,F,H sınıfı sürücü belgeleri için 17 Yaşında olması,
   b-B ve G sınıfı sürücü belgeleri için 18 Yaşında olması,
   c-C,D ve E sınıfı sürücü belgeler için 22 Yaşındaolması.

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 Saat

4

FATURALI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ

1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2-Fatura (Aslı)
3-Uygunluk belgesi.(Aslı)
4-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesi (Aslı)
5-İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Senatkarlar v.b.) sicil kayıt sureti
6-Zorunlu mali sorumluluk sigortası.
7-Şoförler odasından Yeni kayıt dosyası.
8-Şirket için Ticaret Sicil Gazetesi nüshası, şirket yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiği ilişkin belge ve imza sürküleri

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Saat

5

TRAFİK ŞAHADETNAMELİ
ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı
2-Şahadetname (Aslı) ve mükellef nüshası
3-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesi (Aslı)
4-Taşıt Muayene İstasyonunca Muayenesinin Yapıldığına Dair Belge 
5-Gümrük Vezne Alındı Makbuzu
6-Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
7-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
8-Teknik Belge (Karayolu Uygunluk Belgesi)
9-Gümrükten İmza Teyit Yazısı

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Saat

6

ŞİRKETLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1-Şirket Müdürü veya adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olan kişilerin müracaatı.
2-İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı Adına Olması Zorunludur.)
4-Şoförler Odasından Alınan Araç Müracaat ve İşlem Formu
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Aracın Muayene Süresi Bitmiş ise Muayene Yapıldığına Dair Belge
7-Şirketin Kurulduğuna Dair Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası.
8-İlgil oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Senatkarlar v.b.) sicil kayıt sureti
9-Şirket Birleşmesinde veya Şahsın sahip olduğu araç sirkete sermaye olarak verildiğinde;
a-Şirket Ünvanı Anonim Şirketi ise; Sermaye konusu aracın değerinin tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı.
b-Şirket Ünvanı Limited ise; Bilirkişi Raporu ve Mahkeme Bilirkişi atama kararı veya yeminli mali müşavir raporu.

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Saat

7

PATLAYICI MADDE İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1- Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı
2-Depo Tespit Tutanağı
3-Nakle Nezaret Edecek Güvenlik Belgesi Şahısların Güvenlik Belgesi Asılları
4-Nakilce Görevlilerin Vekaletnamesi
5-Nakil Edecek Şahısların (Kimlik Asılları,Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport..)
6-Nakilde Kullanılacak Araçların Ruhsat Asılları
7-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AYNI GÜN

8

HİZMET DAMGALI PASAPORT  MÜRACATI

1-2 Adet 5X6 Biyometrik Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı
3-Harç ve Defter Bedeli Makbuzu

PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 Dakika

9

MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ

1-Dilekçe
2-Ruhsat Fotokopisi

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 gün

10

YABANCILARA VERİLEN ÖĞRENCİ İKAMETLER

Yeni Kayıt İçin
1-Beyan Formu
2-Kayıtlı olduğu üniversiteden yabancı öğrenci bilgi formu
3-Pasaport Aslı ve Fotokopisi
4-Burs Alan Öğrencilerden Burs Belgesi
5-Yurtta kalanlardan yurt belgesi
6- 4 Adet Vesikalık Resim
7- Yabancılar Dosyası
8-İkamet Tezkeresi Bedeli (2012 Yılı İçin 172 TL)
Temdit İçin
1-Beyan Formu
2-Kayıtlı olduğu üniversiteden yabancı öğrenci bilgi formu
3-Pasaport Aslı ve Fotokopisi
4-Burs Alan Öğrencilerden Burs Belgesi
5- 1 Adet Vesikalık Resim
6- Okul değişikliği, izine ayrılma, kayıt sildirme vb.durumlarda 15 gün içinde Emniyet Müdürlüğü makamlarına müracaat edilmesi
7-Yurtta kalanlardan yurt belgesi

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-3 gün arası

11

YABANCILARA VERİLEN OTURUM İKAMETLER

Yeni Kayıt İçin T.C Vatandaşı İle Evlenenlerden
1-Beyan Formu
2-Evlenme Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3-Yabancı Şahsa Ait Pasaport Aslı ve Fotokopisi
4-Yabancıya Ait 4 Adet vesikalık resim
5-T.C Vatandaşına Ait 1 Adet vesikalık resim
6-Geçim Durumunu Gösterir Belge
7-Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
8-Yabancılar Dosyası
9-İkamet Tezkeresi Bedeli (2012 Yılı için 172 TL)
Temdit İçin
1-Beyan Formu
2-Yabancı Eşin Pasaport Aslı ve Fotokopisi
3-Yabancıya Ait 2 Adet vesikalık resim
4-T.C Vatandaşın Nüfus Cüzdan Fotokopisi

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-3 gün arası

12

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI VERİLMESİ

a) Diploma Fotokopisi
b) 4 adet Vesikalık Fotoğraf
c) Dilekçe
d) Özel Güvenlik Temel Eğitimi Sertifikası
e)Arşiv Araştırma Formu (2 adet)
f) Sağlık Raporu (Silahlılar İçin Devlet Hastaneleri, Silahsızlar İçin Özel Hastanelerden Alınmış Rapor)
g) Ruhsat Harcı Makbuzu

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Silahlı Kartlar İçin: 20 gün
Silahsız Kart İçin:
10 gün

13

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM)
MÜRACAATLAR

1-Başvuru Dilekçesi
2-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
3-Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
4-KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi
5-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş olan 6 adet vesikalık fotoğraf

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 Dakika

  
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 
                                                                                                                                                   
İlk Müracaat Yeri: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Md.İkinci Müracaat Yeri: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Md.
İsim: Yılmaz ÇITIRİsim: Önder Haşim MANAV
Unvan: Emniyet AmiriUnvan: Şube Müdür Yrd.
Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARAAdres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya  Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARA
Telefon: 303 58 64Telefon: 303 58 54
Fax: 384 07 64Fax: 384 07 64
   
İlk Müracaat Yeri: Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
İsim: Satılmış KAÇARİsim: Recep KÖKSAL
Unvan: Komiser YardımcısıUnvan: Komiser Yardımcısı
Adres: AŞTİ Söğütözü-Yenimahalle/ANKARAAdres:AŞTİ Söğütözü-Yenimahalle/ANKARA
Telefon:  224 12 22 - 224 13 33Telefon: 224 12 22 - 224 13 33
Fax: 224 14 04Fax: 224 14 04
    
İlk Müracaat Yeri: Eğitim Şube Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Eğitim Şube Müdürlüğü
İsim: Canan ÇİFTÇİİsim: Şenol GÜZEK
Unvan: Büro AmiriUnvan: Şube Müdür Yardımcısı
Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARAAdres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARA
Telefon: 303 63 22Telefon: 303 63 13
Fax: 303 63 20Fax: 303 63 20
    
İlk Müracaat Yeri: Yabancılar Şube Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Yabancılar Şube Müdürlüğü
İsim: Nazire Esra ÇOPURİsim: Ümit SAKARYA
Unvan: Emniyet Amiri Unvan:: Şube Müdürü
Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARAAdres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARA
Telefon: 303 54 70Telefon: 303 54 60
Fax: 384 08 24Fax: 384 08 24
     
İlk Müracaat Yeri: Trafik Tescil Şube Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Trafik Tescil Şube Müdürlüğü
İsim: Hüseyin İÇİNİsim: Murat TEKİN
Unvan: BaşkomiserUnvan: Bürolar Amiri 
Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARAAdres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARA
Telefon: 303 59 30Telefon: 303 59 30
Fax: 384 07 71Fax: 384 07 71
    
İlk Müracaat Yeri: Pasaport Şube Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Pasaport Şube Müdürlüğü
İsim: Yalçın UZUNİsim: Lokman SEZER
Unvan: Emniyet Amiri Unvan:Şube Müdür Yrd.
Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARAAdres: İl Emniyet Müdürlüğü Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/ANKARA
Telefon: 303 54 17Telefon: 303 54 18
Fax: 384 08 06Fax: 384 08 06
 

 

 

Tweet Okunma Sayısı : 33384           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 

Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©