ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Valilik Etik Komisyonu Kararları
 


 
 

 

 
  Valilik Etik Komisyonu Kararları 
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2009/2

 
 

Karar Tarihi: 03.04.2009

 
                 


 
 

Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr. Celal DİNÇER’in Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdür Vekili Orhan ÇELEBİ ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK’ın katılımıyla 04/09/2009 tarihinde saat 10.00’da Komisyon Başkanı Dr. Celal DİNÇER’in makamında toplanmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulundan alınan 28.08.2009 tarih ve 658 sayılı yazıda; Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi“ çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarında etik komisyonları tarafından düzenlenecek eğitimlerde yararlanılmak üzere ihtiyaç duyulan eğiticilerin sayısının artırılması için bir eğitici programının başlatıldığı, söz konusu eğitici eğitiminin 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirileceği ve yazı eki belgede belirtilen özellikler dikkate alınarak 1 eğitici adayının belirlenerek Kurula bildirilmesi istenilmektedir.

 Komisyonumuzca yapılan araştırma neticesinde; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Onur KAYA’ nın söz konusu Eğitici Eğitimi Programına katılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


                                  Dr. Celal DİNÇER  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü

 

 

 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2009/ 1

 
 

Karar Tarihi: 03.04.2009

 
                 


 
 

      Dünyada Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr. Celal DİNÇER’in Başkanlığında İl Yazı İşleri  Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK’ın katılımıyla 03.04.2009 tarihinde saat 14.30 da Komisyon Başkanı Dr. Celal DİNÇER’in makamında toplanmış;

1-29 Nisan 2009, 10 Haziran 2009, 9 Eylül 2009. 11 Kasım 2009 ve 16 Aralık 2009 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Valilik toplantı salonunda ( Varlık Mahallesi )  Valiliğimiz personeline yönelik “ Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda etik eğitimi verilmesi,

2-Hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması suretiyle birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak yukarıda belirtilen tarihlerde Valiliğimiz personelinin Etik Eğitimine katılımlarının sağlanması,

3-Valiliğimiz personeline  verilecek Etik Eğitimi için Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığından, Üniversitelerden ve gerekli görülecek diğer görevlilerden, Etik Eğitimi verecek görevli istenilmesi,

4-Kamu kurumlarına dağıtılmak ve ilan panolarına asılmak üzere Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığından afiş ve broşür istenilmesi,

5-Kaymakamlık personeline kaymakamlıklarında kurulan Etik Komisyonları tarafından Etik Eğitimi verilmesi,

6-Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların “ Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu “ halinde hazırlanarak takip eden yılın 10 Ocak tarihine kadar Valiliğimize gönderilmesi,

7-Etik Eğitimi sonrasında kısa anketler hazırlanıp, uygulanması, Hususlarında oybirliği ile karar verilmiştir.

 


                                  Dr. Celal DİNÇER  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü


 

 

 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2010/1 Karar

 
 

Karar Tarihi: 18.03.2010

 
                 


 
 

      5176 Sayılı. Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005. tarih ye 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik" in 29. Maddesine göre oluşturulan Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr.Celal DÎNÇER'in Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK m katılımıyla 18.03.2010 tarihinde saat 14.30 da Valilik Toplantı salonunda toplanmış ve kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek Ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

1-20 Nisan2010, 22Haziran2010, 19Ekim2010 ve21 Aralık2010tarihlerinde, 10.00-12.00 saatleri arasında, Valilik toplantı salonunda (Varlık Mahallesi) Valiliğimiz personeline yönelik " Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi" konusunda etik eğitimi verilmesi,

2-20 Nisan 2010, 22 Haziran 2010, 19 Ekim 2010, 21 Aralık 2010 tarihlerinde hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari.seviyede eleman bulundurulması suretiyle birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak belirtilen tarihlerde Valiliğimiz personelinin Etik Eğitimine katılımlarının sağlanması,

3-Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi konusunda eğitim vermek isteyen kaymakamlıklara bu konuda Valiliğimizce eleman görevlendirilmesine,

4-Valiliğimiz personeline verilecek Etik Eğitimi için Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığından, Üniversitelerden ve gerekli görülecek diğer kurumlardan Etik Eğitimi verecek görevli istenilmesine,

5- 25 Mayıs 2010 tarihinde kutlanacak 'Etik Haftası' çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilimize bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Etik konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine , ilk üç dereceye giren toplam 6 öğrencinin ödüllendirilmesi için isimlerinin 14 Mayıs 2010 tarihine kadar Valiliğimize bildirilmesine, ayrıca; etik haftası dolayısı çeşitli afiş ve pankartlar hazırlanarak belediyece uygun görülen yerlere asılmasına, imkanlar dahilinde çeşitli panel veya konferans ve tiyatro etkinliklerinin yapılmasına,

6-Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların " Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu " halinde hazırlanarak takip eden yılın 10 Ocak 2011 tarihine kadar Valiliğimize gönderilmesine,

7-Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum Internet sitesinde paylaşılmasına,

8-Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin  ilimizde duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasına

9-Etik haftası dolayısı ile yerel basında ve medya da etik konulu programlar yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir

 


                                  Dr. Celal DİNÇER  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü


 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2011/1 Karar

 
 

Karar Tarihi: 12.01.2011

 
                 


 
       

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. Maddesine göre oluşturulan Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr.Celal DİNÇER'in Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK ın katılımıyla 12/01/2011 tarihinde saat 14.30 da Valilik Toplantı salonunda toplanmış ve kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

 

1- 16 Mart 2011, 11 Mayıs 2011, 22 Eylül 2011 tarihlerinde,14 Aralık 2011 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Ulus 100.Yıl Çarşısı İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Valiliğimiz personeline yönelik " Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi" konusunda etik eğitimi verilmesi,

 

2-16 Mart 2011, 11 Mayıs 2011, 22 Eylül 2011 tarihlerinde,14 Aralık 2011 tarihlerinde  hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması suretiyle birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak belirtilen tarihlerde Valiliğimiz personelinin Etik Eğitimine katılımlarının sağlanması,

 

3-Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi konusunda eğitim vermek isteyen kaymakamlıklara bu konuda Valiliğimizce eleman görevlendirilmesine,

 

4-Valiliğimiz personeline verilecek Etik Eğitimi için Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığından, Üniversitelerden ve gerekli görülecek diğer kurumlardan Etik Eğitimi verecek görevli istenilmesine,

 

5-25 Mayıs 2011 tarihinde kutlanacak 'Etik Haftası' çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlimize bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Etik konulu resim,şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine, ilk üç dereceye giren toplam 9 öğrencinin ödüllendirilmesi için isimlerinin 13 Mayıs 2011 tarihine kadar Valiliğimize bildirilmesine, ayrıca; etik haftası dolayısı çeşitli afiş ve pankartlar hazırlanarak belediyece uygun görülen yerlere asılmasına, imkanlar dahilinde çeşitli panel veya konferans ve tiyatro etkinliklerinin yapılmasına, program hazırlıkları için ayrıca toplantı yapılmasına

 

6-Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu "halinde hazırlanarak takip eden yılın 10 Ocak 2012 tarihine kadar Valiliğimize gönderilmesine,

 

7-Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum Internet sitesinde paylaşılmasına,

 

8-Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin ilimizde duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasına

 

9-Etik haftası dolayısı ile yerel basında ve medya da etik konulu programlar yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir. 12/01/2011

 


                                  Dr. Celal DİNÇER  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü

 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2012/1 Karar

 
 

Karar Tarihi: 28.03.2012

 
                 


 
       

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. Maddesine göre oluşturulan Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr.Mehmet ODUNCU Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK’ın katılımıyla 28/03/2012 tarihinde saat 14.30’da Valilik Toplantı salonunda toplanmış ve kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1- 2012 takvim yılı içerisinde belirlenen bir tarihte Valiliğimiz personeline yönelik “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda etik eğitimi verilmesine,

2- 25 Mayıs 2012 tarihinde kutlanacak 'Etik Haftası' çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlimize bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Etik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine, ilk üç dereceye giren toplam 9 öğrencinin ödüllendirilmesi için isimlerinin 15 Mayıs 2012 tarihine kadar Valiliğimize bildirilmesine, ayrıca; etik haftası dolayısıyla Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek afiş ve pankartların Ankara İlinde uygun görülen yerlere asılmasına,

3- Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu "halinde hazırlanarak takip eden yılın 10 Ocak 2013 tarihine kadar Valiliğimize gönderilmesine,

4- Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum Internet sitesinde paylaşılmasına,

5- Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin ilimizde duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 28/03/2012

 

                                  Dr. Mehmet ODUNCU  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü

 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2013/1 Karar

 
 

Karar Tarihi: 22.03.2013

 
                 


 
       

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesine göre oluşturulan Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Dr. Mehmet ODUNCU Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK’ın katılımıyla 19/03/2012 tarihinde saat 14.30'da Valilik Toplantı salonunda toplanmış, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1-2013 takvim yılı içerisinde belirlenecek bir tarihte Valiliğimiz personeline yönelik “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda etik eğitimi verilmesine,

2-25 Mayıs 2013 tarihinde kutlanacak “Etik Haftası” çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlimize bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında “Etik” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine, ilk üç dereceye giren toplam 9 öğrencinin ödüllendirilmesi için isimlerinin 15 Mayıs 2013 tarihine kadar Valiliğimize bildirilmesine, ayrıca etik haftası dolayısıyla Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek afiş ve pankartların Ankara İlinde uygun görülen yerlere asılmasına,

3-Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu" halinde hazırlanarak takip eden yılın Ocak ayının 10’una kadar Valiliğimize gönderilmesine,

4-Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum internet sitesinde paylaşılmasına,

5-Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin İlimizde duyurulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 22/03/2013

 


                                  Dr. Mehmet ODUNCU  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
  İl Yazı İşleri Müdürü    İl İdare Kurulu Müdürü

 

 
   
   
 

 T.C.

 
 

 ANKARA VALİLİĞİ

 
 

 ETİK KOMİSYONU  KARARI

 
   
 

Karar No: 2014/1 Karar

 
 

Karar Tarihi: 03.04.2014

 
                 


 
       

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesine göre oluşturulan Ankara Valiliği Etik Komisyonu Vali Yardımcısı Ayhan ÇİFTARSLAN Başkanlığında İl Yazı İşleri Müdürü Türkan SULTAN ve İl İdare Kurulu Müdürü Altan IŞIK’ın katılımıyla 02.04.2014 tarihinde saat 14.30'da Valilik Toplantı salonunda toplanmış, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1)2014 takvim yılı içerisinde belirlenecek tarihlerde Valilik ve Kaymakamlık personeline yönelik Etik Eğitimcisi Fatma BALCI tarafından “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda etik eğitimi verilmesine,

2)25 Mayıs 2014 tarihinde kutlanacak “Etik Haftası” çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlimize bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında “Etik” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine, dereceye giren öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilmesine,

3)Etik haftası dolayısıyla Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek afiş ve pankartların Ankara İlinde uygun görülen yerlere asılmasına,

4)Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan tüm çalışmaların "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu" halinde hazırlanarak takip eden yılın Ocak ayının 10’una kadar Valiliğimize gönderilmesine,

5)Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum internet sitesinde paylaşılmasına,

6)Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin İlimizde duyurulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 03.04.2014 

 

                                  Ayhan ÇİFTARSLAN  
       Vali Yardımcısı  
    Komisyon Başkanı  
                                  
   Türkan SULTAN           Altan IŞIK
 

 İl Yazı İşleri Müdürü
Komisyon Üyesi

   

 İl İdare Kurulu Müdürü
Komisyon Üyesi


 

Okunma Sayısı : 9223           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 

Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©


AnkaraValiligi: 5