ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Ankara Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları
 


 
    
    
    
   

    
             

 

ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO:

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Arazi İncelemeleri ile ilgili talepler

 Dilekçe
 (Tek Belge)

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

10 Gün

2

Şahıslar tarafından Müzeye teslim edilen Eski  Eserler

  1-Dilekçe 
  2-Kıymet takdiri yapılarak şahısa bilgi verilmesi
  (2 Belge)

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Müzeler

1 Gün

3

Süreli Olmayan Yayın Bandrolu (Kamu Kurumları)

 1-Başvuru Dilekçesi              
 2-Talep Formu ve taahhütname      
 (talep numarasını gösterir)            
 3-Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı   
 4- Yetki belgesi                                      
 5-Vergi numarası beyanı                  
 (iktisadi işletme işletmesi halinde)       
 6-Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait 
 sertifika numarası beyanı                           
 7-Mali hakların devrine  ya da kullanma   
 yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans           
 sözleşmesi/ eser sahiplerince verilen         
 muvafakatname/ mali hakların                 
 Kullandırma yetkilerini gösteririr belge    
 8-Banka Dekontu                                     
 ( 8  Belge  ) 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
08.11.2001 tarih ve 24577 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 6.Maddesi 

1 Gün

4

İllerde Verilen Sertifikalar       
(Tüzel Kişiler,Dernekler,Vakıflar)

 1- Talep Formu ve Taahhütname     
 2-Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı
 3-Vergi Numarası Beyanı                         
 4-Ticaret veya Esnaf Odası Faaliyet      
 Belgesi/Kuruluş Tüzüğü/Vakıf  senedi      
 5-Sicil Gazetesi                                   
 6-Fikir ve Sanat Eserlerinin çoğaltılmış nüshaları
 (kiraya veren yerler için) Kiralama haklarının        
 devraldığını gösteriri yetki belgesi
 7-Banka Dekontu                                    
 8- CD ve materyallerin üçüncü      
 şahıslara kiralama yetki belgesi           
 (sadece kiralama yapan işletmelerden ) istenir
 9-İşyeri açma ruhsatı                    
 ( 9  Belge  )                                           

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "SERTİFİKA" YÖNETMELİĞİ" Madde -6

1 Gün

5

Çekim İzni talebi

 Dilekçe                
 ( Tek Belge )       

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

1 Gün

6

Geleneksel El Sanatları Kurs kayıtları (Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaat-ı ) 


 1- N.C. Fotokopisi                       
 2- Fotoğraf  ( 1 Adet )                  
 (2 Belge )                

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

10 Dakika

7

Vakıf ve Derneklere yapılan proje yardımı başvurular

 1- Dilekçe
 2- Proje                             
 3- Dernek ise dernek tüzüğü,Vakıf ise Vakıf   senedi          
 ( 3 Belge )                               

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

1 Gün

8

Turizm Seyahat Acentası İşletme Belgesi Teslimi 

 1-İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu  
 2-Ticaret Sicil Gazetesi          
 3-Banka Dekontu                      
 ( 3Belge )                                                                   

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

10 Dakika

9

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama, Yeme içme ve Eğlence Tesisleri Belge Teslimi 

 1-İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu               
 2-Ticaret Sicil Gazetesi            
 ( 2 Belge )                                         

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

10 Dakika

10

Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)

 1- Dilekçe
 2- Ticaret Sicil Gazetesi     
 3- İmza Sirküleri
 4- Turizm İşletme  Belgesi fotokopisi
 5- Beyan ve Taahhütname
 6- İşletme Bilgileri  
 (6 Belge)

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

3 Ay

11

Turizm amaçlı İstatistiki Bilgi ve Belge Talebi 

 1-Dilekçe 
 (Tek Belge)          

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

1 Gün

     
 İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri 
 Adı ve SoyadıRamazan GÜLAdı ve SoyadıMustafa BULUT 
 Görev ÜnvanıŞube MüdürüGörev Ünvanı İl Müdür Yardımcısı 
 AdresiAnafartalar Cad. No:65 Ulus-AnkaraAdresiAnafartalar Cad. No:65 Ulus-Ankara 
 Telefon Numarası310 87 87 / 105 Telefon Numarası310 87 87 / 381 
 Faks Numarası310 03 42Faks Numarası310 03 42 
 E- posta Adresiiktm06@kulturturizm.gov.trE- posta Adresiiktm06@kulturturizm.gov.tr 
 
 

Tweet Okunma Sayısı : 21879           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 

Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©