ANA SAYFA VALİLİK YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki Yaptırımların Uygulanması
 


                                                                              T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
 İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
                                                                                                                         
                                                                                                        
 

                                                                                                                                                         ÖNEMLİ

                                  SAYI   : B.05.4.VLK.0.06.03.00-010.06.01/135                                                   30/12/2011
                 

KONU : 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının
             Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki
             Yaptırımların Uygulanması.

                            
  
                                 

İlgi    : a) İçişleri Bakanlığının 26.12.201 tarih ve B.05.0.İLİ.0.01.01.00-154.1/6770 sayılı 2011/73
              no.lu Genelgesi.
          b) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun.
          c) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
          d) 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
              Kanun.

          4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5727 sayılı Kanun, 19 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

                
İçişleri Bakanlığından alınan ilgi (a) da kayıtlı genelgede, toplu taşıma araçlarında ve taksilerde sigara içilmeye devam edildiği, okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevrelerinde sigara satılması ile ilgili Kanunun belirlediği yasaklara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığı hususlarında şikayetlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

              
Buna göre;

             
1. Ankara İlinde; İlgili kanunlarda tütün ürünleriyle ilgili düzenlenen yaptırımların uygulanması için  tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak, konuya ilişkin yetkili ve ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmetiçi eğitime tabi tutulması, denetimlere ağırlık verilmesi ve genel güvenlik uygulamaları kapsamında kolluk personelinin daha duyarlı hareket etmesi sağlanacaktır.

             
2. İhlallere ilişkin yapılan bildirimlerin tespiti ve idari yaptırım uygulanması için gecikmeksizin kolluk personeli görevlendirilecektir.

            
Toplum sağlığının korunması ve pasif etkilenimin önlenmesi ile çocuklarımızın tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunması bakımından, çağrı merkezlerine yapılan bildirimler titizlikle takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Yapılan yazılı bildirimler ve bizzat şikayet edilen olaylarda gerekli bilgiler kayıt altına alınarak delil kabul edilecek, derhal idari yaptırım karar tutanaklarının tanzimi ve idari yaptırımların uygulanması sağlanacaktır.

             
3. Trafikte seyreden ve tütün ürünlerinin tüketildiği görülen, belirlenen ya da bildirilen taksi hizmeti veren araçlar ile toplu taşıma araçlarına, başta trafik polisleri olmak üzere (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 48/4 maddeleri) en yakın kolluk birimleri tarafından müdahale edilmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

            
Tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edilen bu nitelikteki araçlara ayrıca 4207 sayılı Kanunun 4/1 maddesinde düzenlenen “yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar”ın asılıp asılmadığı kontrol edilecek, bu uyarılar bulunmuyor ise ayrıca bu kabahat hakkında mahallin mülki amiri tarafından Kanunun 5/11 maddesi hükmüne göre idari yaptırım uygulaması sağlanacaktır.

            
4. Kamuya ait taşıtlarda hiçbir surette tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Tüketenler hakkında  4207  sayılı  Kanun  çerçevesinde  27 Mayıs 2008  tarihli  ve  26888  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  hükümlerine göre kurum yetkililerince idari yaptırım uygulanacaktır.

           
Kolluk tarafından, kamuya ait araçlarda tütün ürünleri tükettiği tespit edilen kamu görevlileri hakkında durdurma işlemi yapılarak tutanak tutulacak ve idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kuruma resmi bildirim yapılacaktır.

            
5. Özellikle 18 yaşından küçüklerin bulunduğu yerlerin başında gelen okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevrelerinde “adet olarak veya paket halinde” sigara satılmasına, kıyılmış tütün satılmasına ve buna benzer kabahatlerin işlenmesine izin verilmeyecektir. Bu kişiler hakkında Kanunda öngörülen yaptırımlar derhal uygulanacaktır. Çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim ve uygulamalar arttırılacaktır.

            
Çocuklara adet olarak veya paket halinde sigara sattığı/verdiği ya da kıyılmış tütün sattığı/verdiği tespit edilen kişiler hakkında ise 5237 sayılı Kanunun 194 üncü maddesine göre adli işlem yapılacaktır.
Bu fiillerin tespiti ve önlenmesi için gerekli önlemler alınacak, delillendirme işlemleri caydırıcılığın sağlanması bakımından titizlikle yerine getirilecek, izleme ve takip işlemleri yoğunlaştırılacaktır.

             
6. Genelgenin uygulanmasına ilişkin koordinasyon Vali Yardımcısı Dr.Mehmet Oduncu tarafından sağlanacak,  4207 sayılı Kanun ile kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde haklarında Kanunun 5/15 maddesi hükmüne göre ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacaktır. 

               
Bu çerçevede;  gerekli tedbirlerin alınmasını, yapılan işlemlerin düzenli olarak kaydının tutulmasını ve düzenlenecek raporların Valiliğimize gönderilmesi ile uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
                                                                                   
 

  
                                                                                                                           Alâaddin YÜKSEL
 Ankara Valisi
                                         

DAĞITIM     : 

Gereği           :                                            Bilgi

  
 - Vali Yardımcısı Dr.Mehmet ODUNCU       - İçişleri Bakanlığına
- Büyükşehir Belediye Başkanlığına              (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
- İlçe Kaymakamlıklarına     
- İl Jandarma Komutanlığına
- İl Emniyet Müdürlüğüne
- İl Sağlık Müdürlüğüne
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına                                          
                                                                                                                                                              
     
     
 

Okunma Sayısı : 22067           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 
 
Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66 / +90 312 306 66 00 pbx  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©


AnkaraValiligi: 4