ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Yazışma Kuralları
 


                                                                    T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
 İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
                                                                                                                         
                                                                                                        
 

                                                                                                                                                             

                         SAYI   : B.0.54.VLK.0.06.03.00-010.06.01- 28721                                     19/12/2011
                 

KONU : Yazışma Kuralları

                            
 İlgi:   a) İçişleri Bakanlığının 14.12.2011 tarih ve B.05.0.İLİ.0.01.01.00.154.01-6532 sayılı yazısı. 
        b) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
        c) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
  
 

         Resmi yazışma kurallarının belirlenmesi, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesinin sağlanması amacıyla  “ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 02.12.2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

               
Ancak, Ankara İlinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yazışmalarda amir silsilesinin takip edilmediği, yazışmaların bilgi sunulması gereken birimlerden geçirilmeden doğrudan ilgili birimlere intikal ettirildiği müşahede edilmiştir. Buna göre;

            
1- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yazışmalarda amir silsilesinin takip edilerek, yazışmaların bilgi sunulması gereken tüm birimlerden geçirildikten sonra ilgili birime intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

              
2- İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve Ankara Valisi tarafından imzalanacak yazıların paraf bloklarında ve onay tekliflerinde vali yardımcılarına yer verilecek; vali yardımcıları tarafından imzalanacak paraf bloklarında ve onay tekliflerinde ise İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirlerinin paraf ve uygun görüşlerinin bulunması sağlanacaktır.

            
Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar dahilinde ve aksaksızca yürütülmesini, yazışmaların anılan Yönetmelik ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümlerine uygun şekilde yapılmasının sağlanması  hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

  
                                                                                                                 Alâaddin YÜKSEL
 Ankara Valisi
                      DAĞITIM     :      
Gereği :Bilgi :   

Vali Yardımcılarına
-Büyükşehir Belediye Başkanlığına  
-İlçe Kaymakamlıklarına
-İl Jandarma Komutanlığına
-İl Emniyet Müdürlüğüne
-Valilik Birimlerine
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

 

 - İçişleri Bakanlığına
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)

 

  
 


  
       
       
       
 

Okunma Sayısı : 25845           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | GENELGELER |  YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 
 
Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66 / +90 312 306 66 00 pbx  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©


AnkaraValiligi: 5